کاربر عزیز دسترسی به دوره فوق 24 ساعت پس از پایان فستیوال میسر خواهد شد لطفا پس از 24 ساعت به لینک ارسال شده مراجعه فرمایید

از ارسال پیام های متعدد به بخش های پشتیبانی خودداری نمایید

پس از پایان فستیوال فایلها در دسترس خواهند گرفت